คลิปกิลด์วอร์อย่างเถื่อน!! ช่างกลฝั่งธนฯ ปิดถนนตีกันนัว

https://youtu.be/0WWfRD0Xjj0