แม่เจ้าโว้ย!! ผ่า มะพร้าวก้นสาว ปลูก 39 ปี ถึงจะได้กิน พอผ่าออกมาถึงกับอ้าปากค้าง ไม่คิดข้างในมันจะเป็นแบบนี้ !???

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี พร้อมนายสุภาพ แสงวิเศษ ผู้จัดการแผนกขยายพันธุ์ปาล์ม และ Mr.Anders J.Lindstrom ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้ผ่าชิมเนื้อผลมะพร้าวทะเล หรือมะพร้าวแฝด (LODOICEA MALDIVICA) หรืออีกชื่อตามภาษาชาวบ้านว่า “มะพร้าวก้นสาว” ซึ่งผลตกจากต้นเป็นลูกที่ 8 โดยมีนายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอสัตหีบ และนางนิษฐาเพ็ญ เนื่องจำนงค์ เกษตรอำเภอสัตหีบ รวมทั้งสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยว มาร่วมชิมเนื้อมะพร้าวผลนี้ ต่างพูดทำนองเดียวกันว่า เนื้อนุ่มหวานมันและหอม เนื่องจากผลมีราคาแพง หากินยากมาก

นายสุภาพ กล่าวว่า มะพร้าวทะเลที่นำมาให้ชิม มีอายุ 39 ปี เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการผ่า เพราะผลมีขนาดใหญ่ กะลาแข็งมาก ต้องใช้หินเจียร เดิมนั้นทางสวนนงนุชพัทยาซื้อต่อต้นมะพร้าวมาจากเพื่อนชาวอเมริกัน ขณะนั้นอายุ 10 ปี และนำมาปลูกไว้ภายในสวนปาล์ม ดูแลตลอดกว่า 40 ปี จนมะพร้าวออกผล ทางสวนนงนุชพัทยาจึงนำมาผ่าเพื่อชิมเนื้อ สำหรับมะพร้าวทะเล หรือมะพร้าวแฝด มีมูลค่าต่อผลอยู่ที่ 20,000-30,000 บาท ส่วนมากถูกนำไปทำเครื่องประดับ ปัจจุบันระบุเป็นพันธุ์ไม้หวงห้ามแล้ว โดยสวนนงนุชพัทยามีมะพร้าวทะเลอยู่ในความดูแล จำนวน 25 ต้น เป็นต้นตัวผู้และต้นตัวเมีย

นายสุภาพ อธิบายว่า มะพร้าวทะเล หรือมะพร้าวแฝด จัดเป็นปาล์มชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะเล็กๆ ในประเทศเซเชลส์ ในมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะผลเหมือนมะพร้าว 2 ลูกติดกัน จนเป็นที่มาของชื่อ มะพร้าวแฝด มีการเจริญเติบโตช้ามาก ผลใช้เวลาเป็นปีในการงอก ต้นตัวเมียจะไม่ให้ผลจนกว่าจะมีอายุ 30 ปีขึ้นไป บางต้นอาจมีระยะเวลาถึง 100 ปี ในอดีตนิยมนำกะลามะพร้าวทะเลไปทำเป็นลูกประคำตามความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง หรือยารักษาโรคที่เชื่อว่าเป็นผลไม้แห่งความอมตะ